Kodeks karny - prawo karne - pełny tekst - kodeks karny 2011.
kodeks karnyprawo karnekary

Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.

Opracowano na podstawie:


kodeks karny: Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493. z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080.

Część ogólna

Część szczególna

Część wojskowaAutor serwisu dołożył wszelkich starań, aby zamieszczony kodeks karny nie zawierał żadnych błędow. Jednak autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za ewentualne błędy oraz skutki zastosowania się do jakichkolwiek treści zamieszczonych na stronach serwisu. Z tego względu zamieszczona treść kodeksu karnego powinna być traktowana jako dodatkowe lub wstępne źrodło informacji.
Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.